ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ


Istotnym elementem strategii public relations jest zarządzanie sytuacją kryzysową.

Niewłaściwe zarządzanie informacją podczas kryzysu może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w wizerunku firmy lub nawet do ogromnych strat finansowych.

Dlatego też nasze działania na wypadek pojawienia się sytuacji kryzysowej to:

- stała analiza sytuacji pod kątem wystąpienia sytuacji kryzysowych,
- przygotowanie schematów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
- stała gotowość szybkich działań interwencyjnych,
- szkolenia pracowników na wypadek pojawienia się sytuacji kryzysowej.