WSPÓŁPRACA


Z kim zdecydujesz się nawiązać współpracę – z firmą mającą dobry wizerunek, czy z taką, która nie dba o dobre relacje z otoczeniem ?

Dobra reputacja to samonapędzające się koło – podnosi oczekiwania wobec produktów i usług, a lepsza jakość produktów i usług podnosi reputację i wpływa na wartość rynkową firmy


Zdejmę Ci z głowy problem z budowaniem Twojej wiarygodności i zaoszczędzę Twój czas.
Dzięki temu zdobędziesz prestiż i grono zaufanych klientów

Etyczne i skuteczne rozwiazywanie sytuacji konfliktowych jest możliwe – przekonaj się i zamów godzinną konsultację!

Kluczowe Obszary Działalności


PR PRODUKTOWY


Jednym z głównych celów PR-u jest wzbudzenie i utrzymanie zaufania do produktu. Nie chodzi tu jedynie o zaufanie ze strony aktualnych klientów ale sprawienie, aby również potencjalni klienci stali się klientami faktycznymi. Z tego punktu widzenia istotne jest uświadomienie iż sfinalizowanie bądź nie transakcji znaczy coś więcej niż odniesienie sukcesu lub nie.
Miesięczny abonament od 9300 PLN


ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ


Istotnym elementem strategii public relations jest zarządzanie sytuacją kryzysową. Niewłaściwe zarządzanie informacją podczas kryzysu może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w wizerunku firmy lub nawet do ogromnych strat finansowych.
Miesięczny abonament od 15800 PLN


MEDIA RELATIONS


Na kształtowanie zewnętrznego wizerunku Klienta składa się przede wszystkim zespół działań związanych ze stałymi kontaktami z mediami. Chcąc osiągnąć pozytywny efekt relacji z mediami należy pamiętać, że tego typu działania powinny być stosowane systematycznie i w sposób długofalowy.
Miesięczny abonament od 7800 PLN


PR KORPORACYJNY


PR begin at home” – czyli PR zaczyna się w domu Zanim zaczniemy o firmie mówić dobrze na zewnątrz, trzeba zadbać o uporządkowanie spraw wewnętrznych. Wizerunek organizacji na zewnątrz kształtowany jest bowiem poprzez szeregowych pracowników.
Miesięczny abonament od 9600 PLN


MARKETING POLITYCZNY


Celem PR uprawianego przez partie polityczne jest wzmocnienie pozycji politycznej szczególnie reprezentacji w parlamencie. Pośrednim do tego celem jest pozyskiwanie zwolenników ideologii i wyznawanych przez nich wartości, programów działania, stanowiska zajmowanego wobec różnych spraw życia społeczno - gospodarczego.
Miesięczny abonament od 13600 PLN


LOBBING (PUBLIC AFFAIRS)


Lobbing to świadoma i celowa działalność komunikacyjna grup interesu zmierzająca do wywarcia nacisku na władzę publiczną w taki sposób, aby uczynić ich decyzje korzystnymi dla tych grup. Dzięki doświadczeniu potrafimy przewidzieć gdzie, kiedy i do kogo skierować komunikat, w jaki sposób go sformułować, aby został właściwie odczytany i tym samym osiągnąć zamierzony cel.
Miesięczny abonament od 18000 PLN


COMMUNITY RELATIONS (projekt autorski!)


Komunikowanie się, dialog z lokalną społecznością i jej przedstawicielami w ramach PR ma na celu wytworzenie opinii dobrego członka tej społeczności oraz pozyskanie zrozumienia dla polityki, decyzji i problemów danego przedsiębiorstwa, które wywołują skutki nieobojętne dla lokalnej społeczności
Miesięczny abonament od 17000 PLN


SZKOLENIA

Z ZAKRESU KOMUNIKACJI – wg indywidualnych ustaleń tematyki i zakresu
Od 5000/ dzień


W zależności od potrzeb działania będą realizowane z różnym natężeniem – dlatego też wynagrodzenie ryczałtowe jest bardzo zasadne przy planowaniu działań komunikacyjnych
Zapraszamy do konsultacji online poprzedzających decyzje o współpracy !
Konsultacje online lub offline 500PLN/h
Powyżej 5 h współpracy rabat 20%