PR PRODUKTOWY


Jednym z głównych celów PR-u jest wzbudzenie i utrzymanie zaufania do produktu. Nie chodzi tu jedynie o zaufanie ze strony aktualnych klientów ale sprawienie, aby równeż potencjalni klienci stali się klientami faktycznymi. Z tego punktu widzenia istotne jest uświadomienie iż sfinalizowanie bądź nie transakcji znaczy coś więcej niż odniesienie sukcesu lub nie.

PR produktowy to sposób na budowanie pozytywnego wizerunku, rozpoznawalności i świadomości produktu w grupie docelowej. Należy pamiętać, iż wprowadzenie na rynek produktu, usługi lub marki jest procesem, który wymaga czasu, ale przede wszystkim właściwej strategii. W naszych działaniach wykorzystujemy naszą kreatywność z pełnym uwzględnieniem realiów oraz bieżącej sytuacji na rynku tak, aby dostosować strategię do indywidulanych potrzeb klienta.

- WPROWADZENIE PRODUKTU NA RYNEK
- BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU
- STRATEGIA KOMUNIKACJI I PUBLIC RELATIONS
- RELACJE Z MEDIAMI
- ORGANIZACJA EVENTÓW
- DORADZTWO STRATEGICZNE