PR KORPORACYJNY


„PR begin at home” – czyli PR zaczyna się w domu

Zanim zaczniemy o firmie mówić dobrze na zewnątrz, trzeba zadbać o uporządkowanie spraw wewnętrznych. Wizerunek organizacji na zewnątrz kształtowany jest bowiem poprzez szeregowych pracowników.

Dlatego właśnie PR korporacyjny opiera się głównie na zarządzaniu komunikacją wewnętrzną. W zakresie tworzenia kultury organizacyjnej i komunikacji wewnętrznej współpracujemy z Pracownią Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

PR korporacyjny to szereg działań, na które składają się m.in.:

- organizacja spotkań pracowniczych z managementem,
- szkolenia dla pracowników mające na celu polepszenie komunikacji wewnętrznej,
- redagowanie biuletynów, gazetek pracowniczych, wydawnictw okolicznościowych,
- organizowanie zasad etycznych w relacjach z klientami firmy,
- organizowanie wyjazdów integracyjnych i okolicznościowych dla pracowników.

Wszystkie narzędzia, dobieramy w sposób właściwy tak, aby całościowa strategia pozwoliła Państwu osiągnąć długofalowy sukces.

- MONITORING OBECNOŚCI FIRMY W MEDIACH
- BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU
- STRATEGIA KOMUNIKACJI I PUBLIC RELATIONS
- KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
- DORADZTWO STRATEGICZNE
- DORADZTWO W ZAKRESIE SPONSORINGU
- DORADZTWO W ZAKRESIE SZTUKI WYSTĄPIEŃ PULBICZNYCH