MEDIA RELATIONS


Na kształtowanie zewnętrznego wizerunku Klienta składa się przede wszystkim zespół działań związanych ze stałymi kontaktami z mediami.

Naszym zadaniem jest zaspokojenie zainteresowania dziennikarzy w sposób rzeczowy i systematyczny, wykorzystując przy tym takie klasyczne narzędzia przepływu informacji jak:

Chcąc osiągnąć pozytywny efekt relacji z mediami należy pamiętać, że tego typu działania powinny być stosowane systematycznie i w sposób długofalowy.

- MONITORING OBECNOSCI W MEDIACH
- BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNU
- TWORZENIE MATERIAŁÓW PRASOWYCH
- ORGANIZACJA BRIEFINGÓW I KONFERENCJI PRASOWYCH
- INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DZIENNIKARZAMI