LOBBING (PUBLIC AFFAIRS)


Lobbing to świadoma i celowa działalność komunikacyjna grup interesu zmierzająca do wywarcia nacisku na władzę publiczną w taki sposób, aby uczynić ich decyzje korzystnymi dla tych grup. Dzięki naszmu doświadczeniu potrafimy przewidzieć gdzie, kiedy i do kogo skierować komunikat, w jaki sposób go sformułować, aby został właściwie odczytany i tym samym osiągnąć zamierzony cel.

Profesjonalne działania lobbingowe rozpoczyna szczegółowa analiza sytuacji oraz środowiska, w którym działa klient. Następnym istotnym element jest ocena faktycznego stanu prawnego i analiza jego wpływu na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą. W ramach powyższych działań zapewniamy stały monitoring reakcji ze strony instytucji państwowych oraz mediów.