DOŚWIADCZENIE


Kluczowe Obszary Działalności:


  1. PR PRODUKTOWY
  2. ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ
  3. MEDIA RELATIONS
  4. PR KORPORACYJNY
  5. MARKETING POLITYCZNY
  6. LOBBING (PUBLIC AFFAIRS)
  7. COMMUNITY RELATIONS (projekt autorski!)
  8. SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMUNIKACJI

Współpracowaliśmy z wieloma firmami z wielu różnych branż, m.in. z Grupą Lotos - przy zmianie CI Rafinerii Gdańskiej na Grupę Lotos i przygotowaliśmy inaugurację nowej marki podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy poprzez organizacje szeregu eventów

Ciekawy przypadek stanowiła kilkuletnia współpraca z inwestorami z Francji – tu były duże problemy realizacją inwestycji

Francuzi zakupili grunt w Gdańsku pod budowę Centrum Handlowego, natomiast na skutek problemów administracyjnych nie mogli rozpocząć realizacji swojej inwestycji. Byli już w fazie sporu sądowego z władzami miasta, sytuację utrudniały również protesty lokalnych mieszkańców. Mieliśmy trudne zadanie – mediacja z władzami miasta, przekonanie okolicznych mieszkańców o korzyściach płynących z powstania Centrum, współpraca z wieloma podmiotami, zapobieganie ukazywaniu się materiałów prasowych o negatywnym wydźwięku.

Kilka miesięcy po rozpoczęciu naszej współpracy uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego z inwestycją Francuzów, Agencja przygotowała materiały dla dziennikarzy, pełniła rolę rzecznika i biura prasowego inwestora Agencja wspierała klientów na każdym etapie : przygotowała umowę porozumienie z władzami miasta, powstał nowy komisariat policji, przebudowano drogę przy inwestycji. Agencja współpracowała z biurem architektonicznym, podwykonawcami Francuzów, zorganizowała wybór firmy budowlanej, etc.

Agencja zorganizowała m.in. event dla ok. 1000 osób z okazji otwarcia Galerii Przymorze z udziałem światowej sławy artysty Patrica Blanca oraz towarzyszące konferencje prasowe.

Współpracowaliśmy z amerykańskimi firmami posiadającymi koncesje w województwie pomorskim i zachodniopomorskim na poszukiwanie gazu z łupków.

Nasz główny zakres działania to community relations – budowa relacji ze społecznościami lokalnymi.

Stworzyliśmy autorski program w zakresie komunikacji inwestora z otoczeniem w trzech obszarach: Spotkania/ Dni Otwarte/Sponsoring