COMMUNITY RELATIONS (projekt autorski!)


Komunikowanie się, dialog z lokalną społecznością i jej przedstawicielami w ramach PR ma na celu wytworzenie opinii dobrego członka tej społeczności oraz pozyskanie zrozumienia dla polityki, decyzji i problemów danego przedsiębiorstwa, które wywołują skutki nieobojętne dla dnaej lokalnej społeczności.

To właśnie transparentna polityka informacyjna nastawiona na dialog z lokalnymi społecznościami jest gwarantem pomyslności przedsięwzięcia. Image PR posiada bogate doświadczenie na tym polu. Dzięki naszym działaniom inwestycje firm, które nam zaufały zyskiwały przychylność władz, sympatię ze strony mieszkańców, co pozwoliło im na osiągnięcie sukcesu.